İlköğretim

İlköğretim

İlköğretim

Okulumuz, öğrencileri sürekli değişen bir dünyada yetkin ve kendine güvenen liderler olmaya hazırlar. İlkokul programı, potansiyellerini tam olarak geliştirmekte olan çocukların dengeli büyümesini amaçlar. Sıkı bir akademik temele sahip bir müfredatla, program her bireyin sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel ihtiyaçlarını ele alarak, eleştirel ve bağımsız düşünebilen sorumlu bir vatandaş oluşunu teşvik eder. Öğretmenlerimiz öğrencinin gelişimini sürekli olarak değerlendirir ve koordinatörleri ile birlikte içeriği zenginleştirmek ve her öğrenciyi geliştirmek için hedefler belirler. Öğrenci sorumluluk duygusuna sahip olmayı öğrenir.  Öğrenme zevki kazanır, düşünme kalitesine sahiptir ve pratik yaşamda uygulama ve akademik derinleşme için bilgilerini nasıl organize edeceklerini bilir hale gelirler.

İlkokulumuzda öğrencilerimiz İngilizce ve Fransızcayı yaşayarak, oyunlar oynayarak, eğlenerek, sınıf içi ve sınıf dışı oyunlarla, zengin eğitim materyali ve başarılı yöntemlerle, uzman eğitim kadromuzla her iki dili doğallıkla öğrenirler. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlayan öğrencilerimiz dilde yüksek seviyede bir genel yeterlik kazanırlar. Anaokulunda başlayan branş ve kulüp dersleri, ilkokulda da devam eder. Böylece öğrencilerimiz anaokulu çağında tanıştıkları spor ya da sanat aktivitelerini, farklı yoğunluk seviyeleri gözetilerek ilkokulda da yapmaya devam ederken kendilerini sürekli geliştirme imkanı bulurlar.

Okullar, öğrenci yeteneklerinin keşfedildiği ve beslendiği yerlerdir. Bu yüzden; onlara keşfedecekleri, deneyerek öğrenecekleri, özgürce hareket edecekleri alanlar sağlıyoruz. Planlı, sürdürülebilir ve ölçülebilir eğitim ve öğrenme sistemleri ile çocuklarımızı, mutlu, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Müfredatımız; İngilizce, okuma, tarih, matematik, bilim, müzik, beden eğitimi, sanat, Fransızca, doğa bilimleri ve beşeri bilimler üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerin sınıfları yükseldikçe derslerin seviyesi artmaktadır. Kurum olarak amacımız kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygılı, geleceğin iyi eğitimli, başarılı, sevgi ve saygı dolu bireylerini yetiştirmektir.