Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ

Geleceğe mirasımız olan çocuklarımızı yarının küresel yenilikçileri ve liderleri olarak yetiştirmek için sürekli akademik başarının önemini biliyoruz. Bununla beraber küresel deneyim, bilgi, beceri ve tutumların kazanılması, olumlu sosyal etkileşim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, fiziksel ve duygusal sağlığın pratiği, ahlaki ve etik davranışın gösterilmesi, istekli ve sorumlu vatandaşlık değerlerine haiz öğrenciler yetiştirmek.

 

MİSYONUMUZ

Tüm öğrencilerimizi kültürel çeşitliliğin sağlandığı saygı ve hoşgörü ortamında akademik olarak global ölçekte en üst seviyelerde yetiştirmek, potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak ve onları uluslararası bilince sahip, toplumun üretken, sorumlu, etik, yaratıcı ve merhametli bireyleri olmaya hazırlamaktır.